Varianty brainstormingu, které s dětmi fungují

V minulém článku jsme vás odrazovali od brainstormování s dětmi, co nám síly stačily, a teď je ten správný čas nabídnout vám metody, které naopak používáme s úspěchem:-)

Alfou a omegou je pro nás pocit bezpečí pro všechny děti. Usilujeme o to, aby se zapojily všechny děti, aby byl „slyšet“ jejich nápad a hlavně, aby se cítily dobře (a měly tím pádem chuť i do další kreativní práce). Volíme tedy takové metody s týmovým přesahem, které nám ho zajistí daleko lépe (u některých kolektivů dokonce na týmový prvek rezignujeme a volíme pouze individuální metody).

Brainwriting

Šikovnou metodou je  brainwriting, kdy nápady generujeme písemně nebo u mladších dětí pomocí obrázků. Děti si rozdělíme do dvojic. Každé dítě dostane list papíru (A3 je rozhodně lepší než A5😉), na který si zapíše problém, který se snaží vyřešit. Dětem dáme krátký čas (nejčastěji 3-5 minut), aby zapsaly 3 řešení, jak problém vyřešit. Po třech minutách si děti vymění ve dvojici papíry a za úkol mají napsat další 3 nové nápady pod ty kamarádovy. Tato výměna může proběhnout ještě jednou a pak děti společně vyberou 3 nejlepší nápady, které pak sdílí ve skupině. 

Tato metoda funguje dobře ve dvojicích nebo případně ve trojicích, protože tak je zajištěné, že se ke slovu dostanou všechny děti. Tyto malé skupinky můžeme dál spojovat do čtveřic nebo šestic a pokračovat ve stejném postupu. Jde nám o to, aby děti registrovaly nápady kamarádů a navázaly na ně nápady novými – to je věc, kterou v průběhu procesu často opakujeme.

Takovýmto způsobem tedy vygenerujeme přibližně 6 nápadů na dítě, což je naprosto dostatečné, ale lépe je pomocí více kol vygenerovat dvojnásobek – tam už je opravdu z čeho vybírat. Některé děti budou mít chuť generovat nápadů více, ale vy nechcete zahanbit děti, které budou mít problém dostat ze sebe i ty 3 původní. Pokud tedy s brainwritingem začínáme, omezujeme počet nápadů na tři. U skupin, kde panuje opravdu bezpečné, pozitivní klima bychom ale kreativnější děti nechali generovat nápadů více. 

 

Digitální nástroje

Velmi se nám osvědčilo brainstormování s použitím digitálních nástrojů jako je například Mentimeter. Děti individuálně píší svoje nápady, které se zobrazují formou wordcloudu nebo krátkých textů přes projekční techniku. 

V distanční výuce jsme si ověřili, že se dají realizovat opravdu zdařilé brainstormingové aktivity, a to dokonce ve velmi krátkém čase. Mentimeter je naše první volba, ale zkoušeli jsme  i několik dalších nástrojů – od Google dokumentů a formulářů, přes interaktivní tabule Jamboard a Mural, Canvu… Zjistili jsme ale, že potřebujeme naprosto eliminovat riziko, že děti navzájem uvidí, jaký kdo přidal vstup – interaktivní tabule se nám tak vesměs neosvědčily. 

Kdyby vás zajímalo, jak v Mentimeteru vytvořit podklad pro brainstorming nebo i zdařilou interaktivní prezentaci, mrkněte na tento tutoriál.

Individuální brainstorming

Po dlouhou dobu si vystačíte s individuálním brainstormingem, kdy děti brainstormují mimo školu (např. dobrovolný domácí úkol). Mnoho dětí má totiž i v bezpečném prostředí a s výbornou facilitací problém generovat nápady před ostatními. Mnohým z nich pomůže klidný čas na rozmyšlenou a obecně pomalejší tempo. Takový individuální brainstorming můžeme kombinovat s kolektivní variantou a využít i prvku inspirace a navazování na nápady druhých. 

Individuální (a vlastně ani žádný jiný) brainstorming není zrovna činnost tzv. na povel. Pokud nápady nenaskočí nebo se vyčerpají po pár minutách, netrapte se tím a raději tuto fázi ukončete – čím více totiž chcete a „tlačíte na pilu“, tím méně vás toho napadne.

 

Brainstorming naruby

Velmi se nám osvědčily techniky negativního a obráceného brainstormingu. U negativního brainstormingu pokládáme otázku “Co se stane, když problém nebudeme řešit?”. Nehledáme tedy řešení problému, ale ujasňujeme si důsledky jeho neřešení. 

A můžeme jít ještě dál – obrácený brainstorming (Go Backwords) nám problém postaví na hlavu, protože naše otázka zní “Jak bychom mohli problém ještě zhoršit?”. Proč takovou otázku pokládáme? Protože jednak se děti uvolní – u takového generování je legrace a za druhé si s pomocí obou uvedených technik naplno uvědomíme důležitost řešení problému. A to je základ, abychom u případného projektu nejen prošli fází generování řešení, ale také u něj do budoucna vydrželi.

Pokud byste měli chuť, tak prozkoumejte ještě další  varianty brainstormingu jako jsou rolestorming, vizuální brainstorming, imaginární brainstorming, negativní brainstorming, Metoda 635 nebo Diskuze 66.

Previous Post

Brainstorming jako běh v minovém poli

Next Post

Žonglování (nejen) s dětmi

Scroll to top