Vzdělávání pro pedagogy

Cílem našich workshopů a kurzů pro pedagogy je představit jim principy, metody a konkrétní aktivity, které rozvíjí u žáků podnikavost efektivně a smysluplně. 

Naše nabídka obsahuje kromě dvouhodinových workshopů i ucelené akreditované programy v dotaci 8 až 16 hodin (Číslo akreditace: MSMT- 32024/2020-4-815). V případě zájmu lze vzdělávání přizpůsobit specifickým potřebám školy a pedagogického sboru. Nabízíme i mentoring, konzultace a individuální dlouhodobou podporu. 

Specializujeme se na žáky základní školy resp. prvního stupně. Vzděláváme ale i středoškolské pedagogy, vysokoškolské studenty pedagogiky či knihovníky. 

Kromě vzdělávání pro pedagogy, nabízíme i besedy a workshopy pro rodičovskou komunitu – některé ve spolupráci s naším partnerem Unií rodičů

Naše workshopy pokrývají tato témata:

 • kreativita a podnikavost 
 • práce s nápadem a rozvoj divergentního myšlení
 • designové myšlení
 • práce s talenty
 • podnikavá vize
 • projektová výuka a reálné podnikání s dětmi
 • síla inspirace
 • budoucnost na trhu práce
 • popis projektu včetně Lean Canvas
 • recyklace a upcyklace
 • digitální nástroje pro podporu kreativity
 • umělá inteligence
 • spolupráce s rodiči

Jednotlivé moduly z naší nabídky lze libovolně kombinovat a realizace je možná jak prezenčně (v naší kreativní dílně Protocoolně v centru Brna nebo přímo ve škole), tak distančně.

K většině formátů je k dispozici i online modul a rozvojové materiály včetně pracovních listů a metodik, které pedagogové mohou ukamžitě využít. 

Zajímají vás lektoři, obsah, časové možnosti nebo ceny?

Scroll to top