Podnikavost

Cílem našich programů je povzbudit účastníky k vlastní tvorbě a podnikání. Pro vaši komunitu nebo školu připravíme workshopy, besedy či přednášky dle vašich požadavků. 

Máme za sebou spoustu let vlastního podnikání a víme, jaké kompetence je pro něj třeba vybrousit. Nabízíme soubor konkrétních okamžitě využitelných nástrojů – žádné teoretické poučky, ale praktické postupy, které využijete při vývoji produktů. Během workshopů stavíme na aktivitě, zkušenostech a prožitku účastníka. 

Programy nabízíme jak pro děti, tak pro pedagogický sbor či rodičovskou komunitu. 

Naše workshopy pokrývají tato témata:

 • kreativita a podnikavost (a jejich podpora ze strany rodičů a pedagogů)
 • designérské myšlení
 • reálné podnikání s dětmi
 • popis projektu včetně Lean Canvas
 • recyklace a upcyklace
 • digitální nástroje pro podporu kreativity

Jednotlivé moduly nabízíme v několika variantách, kdy základní ochutnávková verze trvá 1,5 hodiny. Provázaný program se zapojením digitálních technologií a eventuelním vzniku funkčního prototypu výrobku máme ve variantách půldenní, celodenní a vícedenní.

Výukový program můžeme realizovat ve vaší škole, distančně nebo ve vhodných prostorách. 

Zajímají vás lektoři, obsah, časové možnosti nebo ceny? Máte chuť probrat vaše představy nebo se doptat na podrobnosti?

Prototýpci základní metody a principy rozvoje kreativity

Workshop (8 hodiny á 45 min)
V místě školy nebo distančně
Číslo akreditace: MSMT- 32024/2020-4-815

Cílem komplexního školení je rozvoj volné kreativity dětí a její provázání s realitou, která je obklopuje. Základem kurzu je pochopení důležitosti rozvoje kreativity a podnikavosti.

Účastníci si osvojí:

 • základní principy pro podporu kreativity a designového myšlení
 • sadu okamžitě využitelných metod s variantami
 • konkrétní kreativní a aktivizační digitální nástroje
 • sadu okamžitě využitelných metod s variantami
 • konkrétní kreativní a aktivizační digitální nástroje
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ
počet účastníků: 8-20

Koncepce zavádění podnikavosti a rozvoje kreativity

Konzultace (3 hodiny á 60 min)
V místě školy nebo distančně

Možná témata konzultace:

 • koncepce rozvoje podnikavosti a kreativity na úrovni školy či třídy
 • příprava reálných projektů – projektové vyučování a dlouhodobé projekty
 • propojování fyzického a digitálního tvoření
 • doporučené aplikace a aktivity pro smysluplné využívání digitálních technologií
 • práce a komunikace s rodiči
 • vytváření funkčních týmů, aktivitizace výuky a práce se zpětnou vazbou
 • individuální požadavky
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ
počet účastníků: 1-3

Práce s nápady - jak rozvíjet divergentní myšlení

Workshop (2 hodiny á 45 min)
Distančně

Obsah vzdělávací aktivity:

 • jednoduché techniky, jak z dětí dostat nápady
 • cílená podpora divergentního myšlení
 • práce s inspirací
 • proč se hodí dát prostor prokrastinaci
 • jak nápady třídit a dál je rozvíjet
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ
počet účastníků: 5-20

OrgPad jako cesta k dětem

Workshop (2 hodiny á 45 min)
Distančně

Obsah vzdělávací aktivity:

 • praktické seznámení s aplikací
 • filozofie za OrgPadem, aneb proč to nejsou myšlenkové mapy
 • sebepoznání a poznání druhých – cesta k individualizaci
 • co je to svobodné strukturování a jaký to má význam ve vzdělávání
 • OrgPad a projektové vyučování – vnesení smysluplnosti a zodpovědnosti
 • ukázky dalších využití OrgPadu ve škole
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ
počet účastníků: 5-20

Prototýpci koncepční zavádění kreativity

Workshop (16 hodiny á 45 min)
V místě školy nebo distančně
Číslo akreditace: MSMT- 32024/2020-4-815

Cílem komplexního školení je rozvoj koncepčního přístupu k podpoře volné kreativity dětí a její provázání s realitou, která je obklopuje. Základem kurzu je hluboké pochopení důležitosti rozvoje kreativity a podnikavosti.

 

Účastníci si osvojí:

 • principy pro koncepční podporu kreativity a designového myšlení
 • sadu okamžitě využitelných metod s variantami
 • konkrétní kreativní a aktivizační digitální nástroje
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ
počet účastníků: 8-20

Podpora kreativity a designového myšlení u dětí

Workshop (4 hodiny á 45 min)
V místě školy

Obsah vzdělávací aktivity:

 • ukázky snadno použitelných technik, které u dětí rozvíjí kreativitu
 • pracovní listy včetně metodiky zjednodušeného Lean Canvas
 • seznam doporučeného materiálu a vybavení
 • provázání kreativity a podnikavosti s digitálními technologiemi
 • využití v projektovém vyučování
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ
počet účastníků: 5-20

Mezi tahy - svět dítěte v jeho kresbách

Workshop (2 hodiny á 45 min)
Distančně

Obsah vzdělávací aktivity:

 • společný kreslící experiment
 • význam kresby pro dítě (a pro člověka obecně)
 • zásady přístupu k dětskému výtvarnému projevu
 • interpretace dětské kresby – jak na to?
 • jak nastavit své vnímání, jak naslouchat a jak vést dialog
 • ukázky a příklady z praxe, aneb opravdu to funguje
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ
počet účastníků: 5-20

Jak a proč rozvíjet kreativitu u svého dítěte

Beseda + workshop (2,5 hodiny á 60 min)
V místě školy nebo distančně

Témata:

 • proč je kreativita důležitá
 • základní principy a osvědčené postupy rozvoje kreativity u dětí
 • doporučené vybavení a digitální nástroje
 • specifika podpory dětí různého věku
 • diskuze
pro koho: rodiče dětí ZŠ
počet účastníků: 15-100

Jednorázové workshopy

Workshop (2 hodiny á 45 min)
V místě školy

Obsah vzdělávací aktivity:

 • Re-plyšáci
 • Design reálného výrobku
 • Popis projektu s Lean Canvas
 • Designérem svého okolí
pro koho: žáci 1. i 2. stupně ZŠ, rodiče
počet účastníků: 5-30
Scroll to top