Podnikavost

Cílem našich programů je povzbudit účastníky k vlastní tvorbě a podnikání. Pro vaši komunitu nebo školu připravíme workshopy, besedy či přednášky dle vašich požadavků. 

Máme za sebou spoustu let vlastního podnikání a víme, jaké kompetence je pro něj třeba vybrousit. Nabízíme soubor konkrétních okamžitě využitelných nástrojů – žádné teoretické poučky, ale praktické postupy, které využijete při vývoji produktů. Během workshopů stavíme na aktivitě, zkušenostech a prožitku účastníka. 

Programy sestavujeme jak pro děti, tak pro pedagogický sbor či rodičovskou komunitu. 

Naše workshopy pokrývají tato témata:

 • kreativita a podnikavost (a jejich podpora ze strany rodičů a pedagogů)
 • designérské myšlení
 • reálné podnikání s dětmi
 • popis projektu včetně Lean Canvas
 • recyklace a upcyklace
 • digitální nástroje pro podporu kreativity

Jednotlivé moduly nabízíme v několika variantách, kdy základní ochutnávková verze trvá 1,5 hodiny. Provázaný program se zapojením digitálních technologií a eventuelním vzniku funkčního prototypu výrobku máme ve variantách půldenní, celodenní a vícedenní.

Výukový program můžeme realizovat ve vaší škole nebo v nové polytechnické dílně v SVČ Lužánky v Brně. Více informací najdete zde.  

Máte chuť probrat vaše představy nebo se doptat na podrobnosti?

Jednorázové workshopy

Workshop (2 hodiny á 45 min)
V místě školy

Obsah vzdělávací aktivity:

 • Re-plyšáci
 • Design reálného výrobku
 • Popis projektu s Lean Canvas
 • Designérem svého okolí
pro koho: žáci 1. i 2. stupně ZŠ, rodiče
počet účastníků: 5-30

Koncepce zavádění podnikavosti a rozvoje kreativity

Konzultace (3 hodiny á 60 min)
V místě školy nebo distančně

Možná témata konzultace:

 • koncepce rozvoje podnikavosti a kreativity na úrovni školy či třídy
 • příprava reálných projektů – projektové vyučování a dlouhodobé projekty
 • propojování fyzického a digitálního tvoření
 • doporučené aplikace a aktivity pro smysluplné využívání digitálních technologií
 • práce a komunikace s rodiči
 • vytváření funkčních týmů, aktivitizace výuky a práce se zpětnou vazbou
 • individuální požadavky
pro koho: učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, SVČ, vychovatelé
počet účastníků: 1-3

Jak a proč rozvíjet kreativitu u svého dítěte

Beseda + workshop (3 hodiny á 60 min)
V místě školy

Témata:

 • proč je kreativita důležitá
 • základní principy a osvědčené postupy rozvoje kreativity u dětí
 • doporučené vybavení a digitální nástroje
 • specifika podpory dětí různého věku
 • diskuze
pro koho: rodiče dětí ZŠ
počet účastníků: 15-100

Podpora kreativity a designového myšlení u dětí

Workshop (4 hodiny á 45 min)
V místě školy

Obsah vzdělávací aktivity:

 • ukázky snadno použitelných technik, které u dětí rozvíjí kreativitu
 • pracovní listy včetně metodiky zjednodušeného Lean Canvas
 • seznam doporučeného materiálu a vybavení
 • provázání kreativity a podnikavosti s digitálními technologiemi
 • využití v projektovém vyučování
pro koho: učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, SVČ, vychovatelé
počet účastníků: 5-20

Prototýpci I (8 hodin) a Prototýpci II (16 hodin)

Cílem komplexního školení je rozvoj koncepčního přístupu k podpoře volnékreativity dětí a její provázání s realitou, která je obklopuje. Základem kurzujehluboké pochopení důležitosti rozvoje kreativity a podnikavosti.

Účastníci si osvojí:

 • základní principy pro podporu kreativity a designového myšlení
 • sadu 12 konkrétních okamžitě využitelných metod s variantami dle jejich vlastních vzdělávacích cílů
 • konkrétní kreativní a aktivizační digitální nástroje
pro koho: učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, SVČ, vychovatelé
počet účastníků: 10-20
Scroll to top