Podnikavost

Cílem našich programů je povzbudit účastníky k vlastní tvorbě a podnikání. Pro vaši komunitu nebo školu připravíme workshopy, besedy či přednášky dle vašich požadavků. 

Máme za sebou spoustu let vlastního podnikání a víme, jaké kompetence je pro něj třeba vybrousit. Nabízíme soubor konkrétních okamžitě využitelných nástrojů – žádné teoretické poučky, ale praktické postupy, které využijete při vývoji produktů. Během workshopů stavíme na aktivitě, zkušenostech a prožitku účastníka. 

Programy sestavujeme jak pro děti, tak pro pedagogický sbor či rodičovskou komunitu. 

Naše workshopy pokrývají tato témata:

  • kreativita a podnikavost (a jejich podpora ze strany rodičů a pedagogů)
  • designérské myšlení
  • reálné podnikání s dětmi
  • popis projektu včetně Lean Canvas
  • recyklace a upcyklace
  • digitální nástroje pro podporu kreativity

Jednotlivé moduly nabízíme v několika variantách, kdy základní ochutnávková verze trvá 1,5 hodiny. Provázaný program se zapojením digitálních technologií a eventuelním vzniku funkčního prototypu výrobku máme ve variantách půldenní, celodenní a vícedenní.

Výukový program můžeme realizovat ve vaší škole nebo v nové polytechnické dílně v SVČ Lužánky v Brně. Více informací najdete zde.  

Máte chuť probrat vaše představy nebo se doptat na podrobnosti?

Scroll to top