PROTOTÝPCI ROSTOU VE ŠKOLE

Komplexní vzdělávací program rozvoje podnikavosti a kreativity pro děti od 3. – 9. třídy (řadu aktivit lze realizovat už s dětmi od 1. třídy).

Celý program nebo jednotlivé aktivity lze využít i v družině nebo v řadě kroužků. Vhodný je i pro střediska volného času nebo nižší stupně víceletých gymnázií.

Pracovní listy mají charakter výzev, které jsou pro děti lákavé a provedou je tématem nenásilně, zábavně a bez větší přípravy ze strany pedagoga.

Pomocí jednoduchých aktivit, které zvládne každý pedagog, rozvíjíme u dětí kompetence k podnikavosti:

 • schopnost odhalit svoje silné stránky a posouvat své limity
 • najít motivaci k učení a propojovat znalosti ze školy s realitou
 • prohlubovat růstové myšlení (growth mindset)
 • schopnost dívat se kolem sebe a snažit se pochopit, jak věci fungují
 • vnímat příležitosti, výzvy a problémy kolem sebe
 • chtít a umět měnit věci, které jim nevyhovují
 • přicházet na neotřelá a kreativní řešení
 • mít potěšení z tvoření
 • zvládnout frustraci a překonávat překážky
 • umět komunikovat a spolupracovat
 • získávat, vybírat si a ověřovat informace
 • umět klást správné otázky
 • vyrovnávat se se změnami
 • realizovat projekty na základě svého vlastního nápadu

Nabízíme ucelený program využitelný už s mladšími školními dětmi. Právě v tomto věku dochází k největšímu poklesu úrovně divergentního myšlení, které je nezbytnou podmínkou kreativity.

Už před více než 50 lety bylo zjištěno, že malé děti jsou vesměs kreativní. Psycholog George Land otestoval 1600 dětí ve věku od tří do pěti let stejným testem kreativity, jaký navrhl pro NASA, aby pomohl vybrat inovativní inženýry a vědce. Test opakoval v jejich deseti a patnácti letech a do vzorku dospělé populace zahrnul enormních více než čtvrt milionu respondentů.

Výsledky jsou ohromující a dokazují, že k největšímu poklesu kreativity dochází v prvních letech po nástupu dětí do školy.

Přitom v tomto období je rozvoj kreativity nejsnazší a nevyžaduje žádné pokročilé dovednosti pedagoga.

Podnikavost je schopnost vidět příležitosti a umět je využívat. Podnikavý člověk je aktivní v pracovním i v osobním životě, je odhodlaný řešit problémy, stanovit si vlastní cíle, umí nacházet řešení a neztrácí odvahu.

Podnikavost a kreativita jsou jedněmi z nejdůležitějších kompetencí, které děti budou do života potřebovat.

Základní rámec pro výchovu k podnikavosti vychází z těchto dokumentů:

 • EntreComp 4: The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti (2016)
 • Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení (2018)
 • Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která obsahuje strategický cíl: „Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.“

Co konkrétně přináší program vaší škole?

 • komplexní program pro rozvoj podnikavosti, který zasáhne všechny děti (nikoliv jen několik nejšikovnějších žáků)
 • kompletní přípravu pro pedagogy jak pro prezenční, tak distanční výuku
 • osvojení si smysluplných digitálních nástrojů do výuky
 • bezproblémovou realizaci projektové výuky 
 • množství drobných rychlých úkolů pro rozvoj kreativity a divergentního myšlení u žáků (ale i u pedagogického sboru)
 • snadné a okamžitě využitelné aktivity pro rozvoj podnikavosti
 • atraktivní materiály a aktivity, které žáky baví
PROTOTÝPCI ROSTOU VE ŠKOLE pedagogy nezatíží. Naopak jim umožní s lehkostí pokrýt téma podnikavosti, zábavně rozvíjet kreativitu, bez problémů připravit až 10 dnů projektového vyučování a zvládnout nové digitální dovednosti.

Nabízíme ucelené podklady pro snadnou realizaci aktivit ve výuce (PV, VV, ČJ, IVT, OV…) nebo jako podklad pro projektovou výuku.

Témata jsme rozdělili do 10 oblastí:

 1. opatruj své nápady
 2. rozhlížej se kolem sebe
 3. dívej se pod povrch
 4. inspiruj (se)
 5. vyprávěj příběh
 6. staň se designérem
 7. přemýšlej o sobě
 8. tvoř a předělávej
 9. koukej se dopředu
 10. vytvoř reálný projekt

Témata jsou seřazena v doporučeném pořadí, ale je jen na pedagogovi, zda se ho bude držet.

Učitel může několik měsíců zařazovat drobné aktivity a následně na ně navázat s náročnějším formátem. 

Aby se pedagogové neztratili v záplavě materiálů, zasíláme jim jednou týdně aktuality z oblasti podnikavosti a kreativity, tipy do výuky a aktuální kvíz. 

Online učebnu pro pedagogy založíme každé zapojené škole a může ji využívat libovolný počet pedagogů. 

Z učebny můžete využít desítky precizně připravených podkladů pro prezenční i distanční výuku.

V online učebně pro pedagogy nabízíme ke každému tématu:

 • metodiku v tištěné i videopodobě
 • pracovní list pro prezenční 
 • i distanční výuku
 • doplňující drobné aktivity s pracovními listy
 • doporučené digitální nástroje
 • kvízy pro inspiraci, motivaci i ověření znalostí 

Kromě podkladů pro rozvoj konkrétních kompetencí nabízíme i řadu  doplňkových materiálů:

 • inspiraci – oblast inovací a vynálezů
 • hry a drobné aktivity pro rozvoj kreativity
 • digitální nástroje pro aktivizaci a zatraktivnění výuky pro prezenční i distanční podobu výuky
 • videotutoriály na podnikavá i digitální témata
 • přípravu pro realizaci až 10 dnů projektové výuky
 • teoretický základ pro pedagogy z oblasti podnikavosti
 • tipy na publikace pro další rozvoj pedagogů v tématu
 • doporučené pomůcky a materiál
 • tipy na zapojení rodičů
 • zábavné kvízy

Vaše škola může jako profesní člen spolku Prototýpci získat program pro celou školu pouze za 15 000 Kč na školní rok.
Uzávěrka registrace do programu je 18. června.

A to není všechno – během roku se pedagogové mohou účastnit interaktivních webinářů s inspirativními lektory na různá konkrétní témata na rozvoj podnikavosti s 25% slevou. Zde jsou témata deseti nejoblíbenějších v roce 2022/23: 

 1. Na výtvarce záleží
 2. Tajné zprávy v dětských kresbách
 3. Za hranicemi myšlenkových map 
 4. Canva ve vzdělávání
 5. Mentimeter
 6. Brainstorming
 7. Lean Canvas
 8. Jsem multipotenciál! 
 9. Dítě jako tvůrce v digitálním světě
 10. Jak se skamarádit s Ozobotem EVO

Navíc pro příští rok chystáme řadu novinek:

 • posílení nabídky polytechnických a konstrukčních aktivit
 • příklady dobré praxe v oblasti projektové výuky
 • větší nabídku divergentních úkolů využitelných v konkrétních předmětech

Po zapojení do programu získáte možnost objednat svým žákům Průvodce prototýpka, které je kompetencemi k podnikavosti provedou atraktivní formou a stanou se jejich osobním portfoliem na rozvoj podnikavosti a kreativity. Žák může LapBook používat v rámci jednoho i více ročníků

Při odběru více jak 30 ks činí cena 150 Kč/ks (cena samostatného Průvodce činí 290 Kč).   

Co vám Průvodce prototýpka přinese:

 • fyzický prostor, kde mohou děti uchovávat svoje pracovní listy, nápady a inspirace
 • okamžitě využitelné a zábavné kreativní úkoly a hry
 • sebereflexi žáků v oblasti kompetencí k podnikavosti
 • QR kód, pod kterým žáci najdou každý týden překvapení – atraktivní obsah  jako jsou kvízy, inovace, příběhy a hlavně legraci

Průvodce máme připravený i pro pedagogy. Najdou v něm:

 • metodiky k výzvám
 • aktivity do výuky na rozvoj divergentního myšlení
 • prostor pro vlastní přípravu
 • obecné principy rozvoje kreativity a podnikavosti u dětí

S materiály z online učebny a z webinářů získají pedagogové ucelený vhled do tématu podnikavosti a rozvoje kreativity.

Pro zapojené školy nabízíme výrazné slevy na naše akreditované workshopy (8 a 16 hodin) – po jejich absolvování  mohou pedagogové snadno plnit roli koordinátora podnikavosti na škole.

Program je původní, není navázaný na žádný projekt ani veřejné financování a je založený na bohatých zkušenostech našeho týmu.

Projekt s sebou nenese žádnou administrativní zátěž.

Program má charakter roční licence 15000 Kč a pokrývá období od září do konce srpna a není závislý na počtu zapojených pedagogů či tříd.

Cena pro pokračující školy je 10 000 Kč.

Jste parta domškoláků nebo chcete program realizovat při rodinném centru? Je pro vás členský poplatek příliš? V takovém případě se nám ozvěte a pokusíme se najít řešení. 

Máte zájem o osobní konzultaci nebo o představení programu celému pedagogockému sboru?

Rádi Vám i kolegům na půlhodinovém webináři ukážeme všechny materiály, principy, přínosy programu, představíme realizační tým a zodpovíme Vaše dotazy. 

Stačí se zaregistrovat přes přiložený odkaz a my se Vám brzy ozveme s nabídkou termínů.

 • Mgr. Jana Pavlů, ZŠ Miroslav

  Aktivity Prototýpků uplatňujeme téměř ve všech vyučovacích hodinách, jak při prezenční, tak i distanční formě výuky. Příkladem jsou naše visionboardy, které jsme s žáky třetího ročníku zaměřili na témata, která žáky trápila, o nichž si potřebovali s někým promluvit a dát tak vědět světu, že by se měl problém vyřešit. Velmi rádi se vracíme i k navrhovaným projektům, pracovním listům, výzvám a metodikám v Google Učebně, odkud čerpáme motivaci a inspiraci. Jsou zpracovány jednoduše a slouží celému pedagogickému sboru.
 • Mgr. Martina Henzelová, ZŠ Tišnov Smíškova

  Jsme zapojení do programu Prototýpci rostou ve škole. Z něj pak nejvíc oceňuji bohatou nabídku drobných aktivity, které děti baví. Tyto drobné aktivity děti velmi bavily. Postupně jsem je na radu lektorek dokázala více propojit s výukou, aktuálním děním ve třídě a během tří měsíců byl vidět obrovský posun v znovunastartování tvořivosti dětí.

Řekli o nás

Jsme připraveni zodpovědět všechny vaše dotazy. Stačí napsat či zavolat. Telefonicky nebo na online schůzce Vám rádi program osobně představíme.

Scroll to top