Podpora malých škol

Pro základní školy do 120 žáků jsme připravili speciální variantu programu Prototýpci rostou ve škole a podařilo se nám získat dotaci v rámci výzvy Národního plánu obnovy pod Ministerstvem kultury České republiky Podpora projektů kreativního učení. 

Dokážeme tak podpořit 80 pedagogů z celé České republiky!

Dali jsme si záležet, aby byl program pro školy maximálně praktický, ale nijak je nezatížil. Proto jsme také zvolili online formu vzdělávání a kombinujeme webináře, Google učebnu a individuální konzultace. 

Cílem vzdělávacího programu Studium rozvoje kreativity a divergentního myšlení je vybavit pedagogy efektivními způsoby, jak u dětí rozvíjet kreativitu a divergentní myšlení v kontextu předmětu, který vyučují.

Vzdělávání probíhá od listopadu do května a má formu online programu, jehož obsah tvoří praktické a okamžitě využitelné aktivity na rozvoj kreativity a divergentního myšlení u žáků.

Učitelé získají přístup k metodikám, pracovním listům, kvízům a aktivitám, které pokrývají tato témata:

 • práce s nápadem 
  • oddělení divergentní a konvergentní fáze
  • inspirační zdroje pro žáky
  • motivace a zvýšení atraktivity témat a aktivit
  • smysluplnost
 • rozvoj divergentního myšlení
  • pravidelný pedagogicky nenáročný a efektivní trénink do jakéhokoliv předmětu
  • doporučení a metodiky na výtvarné a řemeslné projekty rozvíjejí divergentní myšlení
  • práce s příběhem
  • využití digitálních nástrojů podporujících divergentní a asociativní myšlení
  • dokreslovačky
 • brainstorming 
  • specifika brainstormingu při práci s různými věkovými skupinami
  • inkluzivnost a zajištění bezpečného prostředí při brainstormingu
  • varianty brainstormingu a posouzení jejich efektivity
 • kreativita a podnikavost
  • seznámení se se základními pojmy kreativita, inovace, podnikavost, designové myšlení, brainstorming, divergentní myšlení
  • důležitost kreativity pro budoucí absolventy – proměna trhu práce
  • přínosy kreativity pro osobní, pracovní a společenský život
  • doporučené pomůcky, informační zdroje, literatura

Rádi bychom zapojeným školám nabídli v dalším roce možnost rozvíjet kreativitu a podnikavost u dětí pomocí žákovských portfolií Průvodce prototýpka.

Scroll to top