Prototýpci rostou v Brně

Pro vybrané základní školy v Brně jsme připravili sérii projektových dní, na které se nám podařilo získat dotaci v rámci výzvy Národního plánu obnovy pod Ministerstvem kultury České republiky – Projekty kreativního učení realizované ve vzdělávacích institucích. 

Během realizace projektu se zaměříme na deset šestých tříd, kde proběhne celkem 80 projektových dní. Chceme tak nastartovat kreativní myšlení u žáků druhého stupně základní školy, vybavit žáky postupy, které jim umožní realizovat vlastní i skupinové kreativní projekty a od počátku druhého stupně seznamovat žáky s kreativními profesemi.

Během jediného roku tak dokážeme na ZŠ Gajdošova, ZŠ Husova, Tyršova ZŠ a ZŠ Hamry zasáhnout přes 200 žáků!

Cílem projektu je podpora projektů kreativního učení dětí a mládeže a efektivní  rozvoj znalostí a dovedností pedagogů zapojených základních škol.

Projektové dny probíhají od října do května a mají formu zábavných vzdělávacích bloků, které probíhají přímo ve školách. Na těch dětem i jejich pedagogům představíme osm témat, která jsou pro rozvoj kreativního myšlení stěžejní. Rozvoj důležitých kompetencí je zaměřen na designové myšlení, všímavost vůči svému okolí, kreativní digitální dovednosti a kultivaci kritického myšlení. Nedílnou součástí série projektových dní je i fyzické tvoření a aktivity orientované na rozvoj vlastních projektů.

Děti se během roku setkají s různorodými tématy, jako jsou:

  • Opatruj své nápady
  • Staň se designérem
  • Od fotky z mobilu k fake news
  • Tvoř a předělávej
  • Průzkumníci AI
  • Staň se architektem
  • Síla inspirace
  • Jak se dělá e-shop
  • Přemýšlej o sobě
Scroll to top