Prototýpci rostou v malých školách

V tomto školním roce máme možnost se radovat ze spousty věcí a jednou z nich je program, který nám umožnil proniknout s tématy kreativity a divergentního myšlení do menších škol po celé republice.

Zapojili jsme se do výzvy Národního plánu obnovy Podpora projektů kreativního učení a z dotace jsme vybraným školám nabídli ucelený program Studium rozvoje kreativity a divergentního myšlení. Programu se nakonec účastní 86 pedagogů z menších škol a jejich prostřednictvím více jak 1200 dětí od 6 – 15 let!

Učitelům máme možnost předat naše zkušenosti z prostředí podnikavosti a kreativity, teoretický základ, mnoho podpůrných materiálů, videotutorialy a především naši podporu. 

Rádi od účastníků slyšíme, jak děti práce baví a stejně tak (ne-li víc) se rochníme ve zpětné vazbě, která nám jasně říká, že práce baví i učitele samotné.

A proč jsme se zaměřili právě na menší školy?

  • protože jejich možnosti zapojit se do běžně dostupných komerčních programů naráží na omezené finanční zdroje
  • protože značná část takových škol je v delší dojezdové vzdálenosti od větších měst, což jim znemožňuje navštěvovat s dětmi mnohé z projektů, které jsou pro jiné školy dostupné 
  • a také proto, že z dřívějších zkušeností víme, že práce v malých kolektivech je čistá radost a že pedagogové z malotřídek jsou často nadšenci tělem i duší. 

Díky dotaci jsme schopni celý program školám nabídnout bezplatně a s ohledem na specifické potřeby menších zařízení, jako je třeba velká vytíženost vyučujících.

Právě pro malé školy je velkou výhodou distanční forma programu. 

 

K účastníkům jsme se snadno dostali skrze tři webináře, rozvíjející témata spojená s kreativitou, budoucností na trhu práce, uchopení žákovského projektu nebo práci s nápadem. Potkáváme se na individuálních konzultacích nebo na skupinových konzultačních setkáních, které pořádáme po celou dobu pravidelně jednou měsíčně.

V Google učebně, která je jim k dispozici, najdou ucelené, variabilní a gradovatelné metodiky pro realizaci projektové výuky a související pracovní listy pro samostatnou i skupinovou práci dětí a spoustu časově nenáročného materiálu pro každodenní práci, jako jsou kvízy, pracovní listy, pětiminutové výzvy, které zajistí pravidelný trénink divergentního myšlení nebo “bonusy” pro ty, kteří chtějí jít v tématech opravdu do hloubky.

A největší radost se k nám hrne právě teď v samotném závěru několikaměsíčního projektu, kdy účastníci odevzdávají své výstupy práce s dětmi, a to často dalece za hranicí svých povinností daných programem. Kromě záznamů projektových dní (kterých už dnes máme přes 20) a původních drobných zadání na rozvoj divergentního myšlení se k nám dostávají především úžasné nápady, originalita a zábava.

Chcete třeba…

  • vytvářet komiks s využitím jednoduchých předem daných tvarů
  • žonglovat místo tělocviku
  • zahrát si v hodině na kadeřníky
  • vyluštit si recept na tajný lektvar pomocí kouře
  • stavět prapodivné stroje z roliček od toaleťáku 
  • nebo třeba navrhovat recyklační místnost na obecním úřadě? 

Pak se musíte stát žáčkem některého ze zapojených pedagogů:)

Ukazuje se, že do dětského prostředí  je možné přinést nekonečné množství aktivit na rozvoj kreativity a že mnohé z nich lze bez velkého úsilí skloubit s běžnou výukou.

A že je práce na rozvoji kreativního myšlení závazkem nejen pro nás, ale i pro zapojené pedagogy, dokazuje i fakt, že se nám na konci projektu sejde na 180 záznamů úkolů na rozvoj divergentního myšlení, za nimiž stojí právě účastníci programu. 

A co si o programu myslí účastníci? 

Rozvoj kreativity vidím jako velmi důležité i pro učitele. Je to nový pohled i pro mě. My, jako učitelé máme pocit, že musíme všechno dětem lajnovat a přednášet a nenecháváme je dostatečně samostatně přemýšlet a tvořit. Jsem ráda, že jsem se mohla účastnit vašeho kurzu.”

“Díky za skvělou organizaci, velký počet on-line setkání a podpory z Vaší strany.” 

“Na projektu oceňuji osobní nasazení a pracovitost lektorů. Živé, poutavé téma vhodně podpořené příklady dobré praxe. Ucelenost tématu a synergický efekt.” 

“Oceňuji skvělou prezentaci nového formátu vzdělávání. Lidskost a laskavost. Profesionalita.” 

“Oceňuji hlavně Vaši aktivitu a zapálení, přehledné a jasné informace, dobrý nápad, příjemnou atmosféru během webinářů.” 

Previous Post

Máte podnikavost ve svém slovníku?

Next Post

Nápady v krabici

Scroll to top