Nápady v krabici

Schováváte si své nápady? A učíte to i své děti – ať už ty doma nebo ve škole? Pokud to neděláte, tak je nejvyšší čas s tím začít:-) Existuje totiž hned několik důvodů, proč děti vést k uchovávání nápadů – je to jednak rozvoj tvůrčího myšlení, ale také sebeuvědomění, schopnost řešit složité problémy a také schopnost popsat svůj nápad.

Z praxe navíc oceňujeme, že děti mají díky uchovávání důkazy a přehled o vlastní kreativitě, což obecně zlepšuje jejich ochotu vrhat se do vlastních projektů.

Důležitost uchovávání nápadů podporují i vědecké studie. Zde je několik příkladů:

  1. Výzkum ukázal, že uchovávání a rozvíjení nápadů pomáhá dětem rozvíjet jejich schopnost divergentního myšlení. Například studie publikovaná v časopise „Creativity Research Journal“ v roce 2014 zjistila, že děti, které si uchovávaly své nápady, vykazovaly vyšší míru divergentního myšlení než děti, které své nápady neuchovávaly.
  2. Výzkum podporující sebevyjádření: Uchovávání nápadů umožňuje dětem vyjádřit své myšlenky, představy a zlepšuje jejich schopnost sebevyjádření –  to je důležitá součást tvořivosti. Když děti uchovávají své nápady a představy, rozvíjí tím i svoji schopnost vyjádřit se a popsat nápad.
  3. Studie naznačují, že když si děti uchovávají své nápady, má to pozitivní dopad na rozvoj diverzity jejich myšlení. Diverzita myšlení se týká schopnosti přemýšlet o věcech z různých perspektiv a hledat různé přístupy k problémům. Uchovávání nápadů umožňuje dětem navrátit se k nim později, zkoumat je a dále je rozvíjet. Když se děti vrací ke svým nápadům, mají možnost prozkoumat různé varianty a přístupy. 

K uchovávání nápadů používáme nejčastěji tyto způsoby:

Krabice na nápady

Vyrábíme s dětmi fyzické místo, kde si ukládají  své nápady (ty praštěné i ty seriózní). Stačí k tomu obálka nebo krabice od bot, kterou si děti individuálně upraví a když budou mít myšlenkový přetlak, naučí se si své nápady nakreslit, zapsat a bezpečně uložit. Když budou mít myšlenkový propad, budou vědět kam sáhnout a jasně uvidí, že nápadů mají spousty, i když se tak právě necítí. Navíc při zpětném prohlížení svých nápadů v delším časovém odstupu (v řádu měsíců a let) uvidí zřetelně pokrok a vlastní vyspělost. Nápady lze ukládat i na úrovni třídy – krabici na nápady necháme na viditelném místě ve třídě a můžeme například i definovat její účel – např. “nápady na vylepšení naší školy”.

Průvodce prototýpka

V našich kreativních portfoliích jsou jednak úkoly a pomůcky na rozvoj divergentního myšlení, ale také místa na obálky, které slouží k ukládání problémů, chyb, nápadů a řešení. Portfolia jsou využívána dlouhodobě (měsíce až roky), a tak se postupně zaplňují důkazy o vlastní kreativitě, všímavosti ke svému okolí a vypořádání se s chybou. 

Průvodce prototýpka si můžete objednat na našem eshopu domů dětem nebo i do školy. V případě objednávky pro školu nás kontaktujte – nabízíme zvýhodněné podmínky.

Digitální aplikace

No a pak jsou tu samozřejmě sofistikované digitální nástroje jako je Orgpad, Podio nebo Canva – ty všechny nám pomáhají nejen uchovávat nápady, ale vytvářet mezi nimi vazby a budovat ucelenou databázi, která obsahuje i doprovodné informace, detailnější nápady a zdroje. Dětem digitální nástroje nabízíme ve chvíli, kdy rozvíjíme skupinové nápady nebo kdy bezpečně zvládli zakreslit nebo popsat svůj nápad včetně funkčnosti. Tutoriály na zvládnutí těchto nástrojů najdete na našem Youtube kanálu.

Previous Post

Prototýpci rostou v malých školách

Scroll to top