Malé kroky nás přibližují velkým cílům

Spousta z nás vstupuje do nového roku s předsevzetími, přáními a cíli. Některé z nich jsou drobné, ale nezřídka se rozhodujeme pro opravdu velké změny. No a mnoho z nás pak selhává. Někdy selhání překonáme, ale často svoje cíle nadobro opustíme. Takové zkušenosti mohou vést k dlouhodobé ztrátě motivace a zejména sebevědomí. Přitom mnohdy stačí ujasnit si jednotlivé kroky, ukotvit si naše cíle v realitě a postupně si budovat strategie k překonávání překážek. Právě toto téma rozpracovává náš kvíz.

Ten je schovaný i pod QR kódem v LapBookukreativním portfoliu, které pomáhá z dětí vyrábět Prototýpky.  Každý týden najdou děti pod QR kódem nový obsah, který  jim postupně odhaluje nebo upevňuje jednotlivé znalosti a dovednosti, které s kreativitou a podnikavostí souvisí.  

Strategie překonávání překážek u dětí lze budovat už od dětského věku velmi účinně a přirozeně. Například tím, že se učíme nejíst celého slona najednou:-)

Velkou překážkou toho, aby děti dokázaly uskutečnit svoje nápady, je jejich neschopnost organizovat si čas, rozpadnout projekt do kroků a stanovit si klíčové milníky. Často si před sebe staví nereálné cíle, jejich představy nepočítají s překážkami a časový plán mívá velké trhliny.

Nám se osvědčilo děti trvale vést k tomu, aby dokázaly pojmenovat jednotlivé fáze a kroky svých činností a záměrů. Snažíme se je rozpitvat na co nejmenší kroky, které jsou pro děti zvládnutelné. Ty si pak zaznamenáme – napíšeme nebo nakreslíme.  Nezpomínáme ani na možné překážky, rizika a zádrhele – mnohé z nich se totiž dají pojmenovat dopředu. Pomocníkem jsou nám pracovní listy, které jsou součástí našeho LapBooku nebo si hrajeme s motivem cesty, řeky nebo výstupu na vysokou horu. Semtam si pomáháme i různými atraktivními digitálními nástroji (například Orgpad), protože v těch se snadněji upravuje.  

Jednotlivé techniky a aktivity opakujeme v různých obměnách a náročnostech, aby se pro děti stalo plánování a ujasnění si fází naprostou přirozeností. Po pár měsících to zvládnou i prvňáci a takové návyky pomáhají dětem samozřejmě i při učení.

Zařazujeme co nejvíce úkolů, u kterých si děti musí samy nebo ve skupině vytvořit vlastní rozvrh a rozplánovat si činnosti. Od těch malých, až po větší, kdy je opravdovou výzvou ujasnit si časový rámec aktivity. Dítě se musí naučit svůj program kontrolovat samo. Otázka kontroly je naprosto zásadní – děti, které mají kontrolu nad situací, dokáží si rozplánovat činnosti a které se mohou samy rozhodovat, mají daleko větší šanci, že svůj záměr uskuteční. Samostatně, sebevědomě a radostně.

K tématu doporučujeme publikaci Dítě na vlastní pohon. Nejen kvůli tomu, že každé doporučení, rada a informace jsou podložené daty, výzkumy a zkušenostmi, ale především nás oslovil laskavý, rozumný a respektující styl, s jakým autoři k dětem přistupují. William Stixrud a Ned Johnson vychází ze své mnohaleté poradenské praxe a maximálně čtivou formou popisují funkční řešení náročných situací na konkrétních příbězích dětí a výsledcích výzkumů z oblasti neuropsychologie a behaviorální terapie.

Nosná myšlenka publikace je prostá – děti potřebují pro svoji vnitřní pohodu, pro správný vývoj a maximální využití svého potenciálu pocit, že mají kontrolu nad svým životem a že mohou ovlivňovat svoji budoucnost. Děti, kterým ze strany rodičů či školy není vytvořen prostor pro to, aby se samy rozhodovaly, snadno ztrácí motivaci, mají problémy při studiu a nezřídka trpí depresemi. Autoři se snaží přesvědčit zejména rodiče, aby zodpovědnost přenechávali dětem už od nejútlejšího věku. Velmi zdařilá recenze před časem vyšla na portálu Eduzín.

Previous Post

Prospívá nuda kreativitě?

Next Post

Aby se dětem dobře tvořilo

Scroll to top