Projektové dny

Základním školám nabízíme projektové dny v rozsahu 4 vyučovací hodiny v naší Protocoolně v KUMSTu na Údolní 19 v Brně. KUMST je inspirativní místo, kde sídlí řada kreativců a je MHD dobře dostupný. Protocoolna je vzdělávací prostor uzpůsobený pro fyzické a digitální tvoření.

Na projektových dnech nabízíme atraktivní a s realitou propojené aktivity založené na aktivitě účastníků a reflexi prožitku při kreativních činnostech. Naše programy zahrnují prvky podnikavosti, polytechniky, osobnostně sociální výchovy, kariérového poradenství a digitální kompetence.

Kapacita naší Protocoolny je maximálně 24 žáků.  V případě projektových dnů s Legem je ideální počet žáků 12.

Cena za jeden projektový den (4 vyučovací hodiny) činí 5 000 Kč – zahrnuje lektorné, pojištění i materiál pro tvoření, pomůcky a pracovní listy. 

Naši lektoři jsou velmi vytížení a Prototýpkům věnují zpravidla 1-2 dny v týdnu, kdy realizují programy, na které se specializují. Jsou tedy  k dispozici jen v určené dny – změna termínu programu i konkrétního lektora bohužel možná není. Děkujeme za pochopení.

Úhrada programů je možná pouze formou fakturace po realizaci – DPP na lektory neuzavíráme. Pokud čerpáte prostředky ze Šablon, prosím uveďte při objednávce název a registrační číslo šablony – vygenerujeme vám smlouvu a zašleme na email. Po realizaci projektového dne vám nachystáme i Záznam z realizace projektové výuky.

Pokud objednáváte pro školu více projektových dnů, prosím zadejte objednávku pro každý z nich zvlášť.

Loading...

Scroll to top