Projektové dny

Základním školám nabízíme projektové dny v rozsahu 4 vyučovací hodiny buď přímo ve škole nebo v naší Protocoolně v KUMSTu na Údolní 19 v Brně. KUMST je inspirativní místo, kde sídlí řada kreativců a je MHD dobře dostupný. Protocoolna je vzdělávací prostor uzpůsobený pro fyzické a digitální tvoření.

Na projektových dnech nabízíme atraktivní a s realitou propojené aktivity založené na aktivitě účastníků a reflexi prožitku při kreativních činnostech. Naše programy zahrnují prvky podnikavosti, polytechniky, osobnostně sociální výchovy, kariérového poradenství a digitální kompetence.

Kapacita naší Protocoolny je maximálně 24 žáků.  V případě projektových dnů s Legem je ideální počet žáků 12.

Cena za jeden projektový den (4 vyučovací hodiny) činí 5 000 Kč – zahrnuje lektorné, pojištění i materiál pro tvoření, pomůcky a pracovní listy. 

V případě, že se projektový den bude kontat v místě školy, účtujeme si cestovní náklady 5Kč/km (vyrážíme z Brna).

Úhrada programů je možná pouze formou fakturace po realizaci – DPP na lektory neuzavíráme. Pokud čerpáte prostředky ze Šablon, prosím uveďte při objednávce název a registrační číslo šablony – vygenerujeme vám smlouvu a zašleme na email. Po realizaci projektového dne vám nachystáme i Záznam z realizace projektové výuky.

Po zadání vaší poptávky vás do dvou dnů kontaktujeme a potvrdíme termín nebo navrhneme jiný. Poté vám také zašleme návrh smlouvy (v případě financování ze Šablon) a kontakt na lektora.

Školám, které využívají šablon OP JAK nabízíme cykly osmi libovolných programů z naší nabídky. Pokud máte zájem o více projektových dnů, napište prosím na veronika.sancova@prototypci.cz.

Loading...

Scroll to top