Profík dne

Děti si jen těžko dokážou představit reálnou náplň práce jednotlivých profesí, výhody, nevýhody, podíl kreativní a rutinní práce a potřebné nároky na znalosti a dovednosti.

Projekt Profík dne nabízí jednoduché řešení, které přispěje k propojení škol (nebo prototýpčích hnízd) s reálnými požadavky trhu práce a zvýší motivaci dětí a zájem o konkrétní profese.

Zjistili jsme, že pro aktivní přístup ke své budoucnosti a vlastní tvoření je maximálně důležitá inspirace. Nebo lépe řečeno nenásilná expozice profíky a nadšenci, které baví jejich obor a mají chuť sdílet svoje zkušenosti. Díky technologiím je možné a reálné, aby profíci nárazově či pravidelně změnili svoje klasické pracovní místo za prostor, který je blíže dětem a studentům – tedy ve škole, v komunitním centru nebo středisku volného času.

Podstatou projektu je vytvoření pracovního prostoru například ve škole (stůl, židle, obrazovka, periferie, wifi ve volně přístupném místě pro děti) a následná nabídka lokálním firmám a freelancerům k běžné práci. Děti dostanou informaci, kdo ve který čas bude tzv. k dispozici a mají možnost navázat s profíkem kontakt. Buď pouze nahlížet přes rameno nebo se doptávat na věci, které je zajímají.

Pracovníky by práce ve škole neměla výrazně omezit ani zatížit – vyřizovali by svoji běžnou agendu s tím rozdílem, že by byli připraveni odpovídat na případné dotazy či nechat nahlédnout na čem pracují.

Profík dne

  • vykonává svoji běžnou pracovní agendu a je připraven ji sdílet s dětmi
  • odpovídá na jejich otázky
  • povzbuzuje je k vlastní činnosti
  • je ochoten ukázat svoje reálné projekty, pracovní návyky, používané programy, přibližnou výši výdělku
  • hovoří o své motivaci
  • může děti přímo zapojit do svých  reálných projektů
  • případně konzultuje projekty dětí.

Jste škola a projekt vám zapadá do vašich aktivit na poli podnikavosti, digitálního vzdělávání nebo kariérového poradenství? Nebo jste firma či freelancer a rád se podělíte o své zkušenosti s dětmi?

Scroll to top