Problémy superkreativních dětí

Naším tématem je dlouhodobě rozvoj a udržení kreativity u dětí, ale občas se setkáváme i s opačným “problémem”. A to s dětmi, které jsou až extrémně kreativní.

Co to znamená, jak takové děti poznáme, jak s nimi pracovat a proč má smysl to o nich vůbec vědět?

Výzkumy ukazují, že kreativní jedinci jsou velmi citliví a vnímaví k prostředí, ve kterém se pohybují. Proto je důležité jim poskytnout zázemí, které podporuje jejich kreativitu a umožnit jim být sami sebou. Může to být například prostředí, kde jsou akceptováni a oceněni za svou originalitu a kreativitu. Zároveň je ale nutné dbát na to, aby si udrželi životní rovnováhu a vytvořili si odolnost vůči negativním důsledkům své extrémní a jinak veskrze pozitivní schopnosti jednat a uvažovat “out of the box”.

Vysoce kreativní lidé mohou čelit mnoha problémům v oblasti pracovního, nebo v případě dětí, školního prostředí, mezilidských vztahů a osobního života. Patří mezi ně například:

 • Nesoustředěnost a neustálé přemýšlení. Extrémně kreativní lidé mohou být příliš zaměřeni na své myšlenky a nápady, což vede k nedostatečné koncentraci.
 • Nedostatek organizace. Vysoce kreativní lidé často nejsou schopni  dát jasnou strukturu svým nápadům nebo si plánovat práci. To vede chaosu a plýtvání časem.
 • Neschopnost přijímat kritiku. Velmi kreativní lidé si často pevně stojí za svými nápady, to jim znemožňuje přijímat konstruktivní kritiku a učit se ze svých chyb.
 • Nedostatečná komunikace. Kreativci často pracují sami a nejsou příliš ochotni pracovat v týmu nebo se o svoje nápady dělit.
 • Emoční labilita. Vysoce kreativní lidé jsou náchylní k pocitům úzkosti, deprese a stresu. Zejména pokud se cítí izolovaní nebo pokud jim chybí podpora a ocenění jejich práce.
 • Prokrastinace. Extrémně kreativní lidé jsou často perfekcionisté a snaha najít nejlepší řešení jim brání dokončit svůj úkol včas nebo se do něj vůbec pustit.

Tip pro pedagogy

Jestli ve výčtu základních rysů extrémně kreativních jedinců poznáváte některého ze svých žáků, je nezbytné tomu přizpůsobit jak skupinovou, tak individuální práci ve třídě. Máte ve dvojici kreativce na opačných pólech kreativity a chcete po nich, aby společně pracovali na jednom úkolu? Zkuste si raději napřed udělat s celou třídou jednoduchou diagnostiku míry kreativity, která vám napoví, jak na tom každé z dětí je. Pokud máte ve skupině děti velmi rozdílné úrovně kreativity, raději volte individuální aktivity pro trénink divergentního myšlení a se skupinovou prací raději počkejte. Pro jednoduchou diagnostiku můžete využít například pracovní list 30 kruhů

Princip je jednoduchý – do připravených kruhů děti během 1 minuty zakreslí co nejvíce různých obrázků. Ve třídě pravděpodobně najdete děti, které zakreslí sotva první řádek, ale také děti, které vyplní téměř celý list. Pro vás je tato informace velmi cenná a jasně vám ukáže na možné potíže ve vzájemné spolupráci těchto dvou extrémů. Pravidelným zařazováním podobných aktivit a aktivit na rozvoj divergentního myšlení, můžete docílit vyšší míry kreativity u dětí, které mají nápadů málo a tím částečně setřít propastný rozdíl mezi žáky, kteří jsou na opačných pólech v kreativním myšlení.

A jak extrémně kreativním dětem pomoci?

 • Nechte průchod jejich nápadům a buďte trpěliví. Kreativní lidé potřebují dostatek prostoru a času k vyjádření svých myšlenek a nápadů. Jejich “bláznivé” nápady neodsuzujte a nebuďte přehnaně kritičtí.
 • Podporujte jejich zájem o nové věci. Kreativní lidé, a u dětí to platí dvojnásob, jsou velmi zvídaví a mají zájem o nové zkušenosti. To se může projevovat častým střídáním zájmů a v konečném důsledku i volnočasových kroužků. Tuto nestálost je však třeba brát s nadhledem a naopak takovým lidem dopřát podporu ve zkoumání nových témat a zkoušení nových aktivit.
 • Vytvořte prostředí, které kreativitu podporuje. Soustřeďte se na prostor pro tvůrčí práci s dostatkem výtvarného a tvořivého materiálu, nářadí a zpřístupněte jim zdroje pro “výzkum” a experimentování. 
 • Umožněte jim flexibilitu. Kreativní jedinci jsou náchylní k spontánnímu myšlení a akci. Potřebují volnost v plánování a minimum časových omezení.
 • Nabídněte jim přístup k informacím. Kreativci mohou mít pocit, že jsou izolovaní, že jejich myšlenky a nápady nejsou důležité. Ukažte jim možnosti, které nabízejí různé kurzy, workshopy a mentoring, které jim pomohou naplno rozvíjet jejich schopnosti a zájmy.
 • V neposlední řadě je důležité, aby okolí, rodiče a pedagogové kreativních jedinců respektovali jejich individualitu a nedávali jim pocit, že jsou „jiní“ nebo „divní“. Kreativita je důležitým zdrojem inovace a pozitivních změn ve společnosti a její rozvoj by měl být vítán a podporován. Proto je důležité, aby byli kreativní jedinci respektováni a podporováni v jejich individualitě a aby jim byly poskytnuty prostředky a podpora, které jim umožní rozvíjet a využívat svůj dar.
Previous Post

Jak přivést inspiraci k dětem ve škole

Next Post

Děti jsou přirozeně multipotenciální

Scroll to top