Webináře

Canva ve vzdělávání

21.11.2022 (17:00 - 18:30)
online - Zoom
dospělí - pedagogové i rodiče

Na webináři…

  • si ukážeme základní operace v programu a možnosti mobilní aplikace
  • představíme si možné využití s žáky
  • nabídneme vám konkrétní okamžitě využitelné aktivity, které nevyžadují důkladnou znalost programu
  • ukážeme si výstupy, které lze s žáky vytvářet
  • vysvětlíme si, proč je Canva vhodná jako prostředí pro nahrávání podkladů (metoda flipped classroom)
  • vysvětlíme si podstatu programu Canva pro vzdělávání a možnosti žádosti o edu licenci
Scroll to top