DVPP

Koncepční podpora kreativity DVPP

29. a 30.8.2022
Protocoolna Údolní 19, Brno
pedagogové SVČ a obou stupňů ZŠ
  • komplexní akreditovaný program (číslo akreditace MSMT- 32024/2020-4-815) v rozsahu 16 vyučovacích hodin  
  • následná podpora formou Google učebny – desítky materiálů do výuky
  • účastníci obdrží osvědčení po absolvování 
  • cílová skupina pedagogové obou stupňů ZŠ a SVČ 
  • workshop je interaktivní, zážitkový, vychází z praxe a požadavků pedagogů, účastníci navzájem sdílejí příklady dobré praxe, staví sami sebe do různých situací a pracují ve skupinách.
  • odborný garant Mgr. Veronika Šancová
Scroll to top