PODNIKAVOST A KREATIVITA PRO PRAKTIKY

Třídenní letní škola je určená pedagogům základních škol a SVČ, kteří chtějí rozvíjet kreativitu a podnikavost u svých žáků.

Proběhne v termínu 28. – 30. srpna 2023  v inspirativním prostředí kreativního hubu Kumst v centru Brna.

Letní škola je maximálně praktická – plná konkrétních tipů, aktivit a inspirace. Aktivity na rozvoj kreativity a podnikavosti si zažijeme na vlastní kůži.

V rámci programu nás čeká:

 • beseda s kreativcem
 • exkurze po kreativním hubu Kumst
 • hudební a výtvarná kreativita pomocí digitálních nástrojů
 • rychlé aktivity na rozvoj divergentního myšlení
 • týmové konstrukční aktivity 
 • a workshop se sadami LEGO Spike

Jako bonus každý účastník získá na školní rok 2023/24 přístup do online prostředí, které nabízí desítky pracovních listů, drobných aktivit, her, kvízů a metodiky pro realizaci projektové výuky.

Účastníci letní školy se seznámí s metodami, které lze zařazovat do obsahových předmětů a využít je k pravidelnému tréninku divergentního myšlení i k přípravě projektového vyučování. Metody vycházejí z teorie designového myšlení, jsou nízkonákladové, obsahují velké množství variant a umožňují individuální a diferencovaný přístup.

Cílem školení je nabídnout konkrétní aktivity pro rozvoj podnikavosti a volné kreativity dětí a její provázání s realitou, která děti obklopuje.

Účastníci budou vybaveni konkrétními okamžitě využitelnými metodami a budou je umět implementovat s využitím metodik s variantami dle jejich vlastních vzdělávacích cílů. 

Pedagogové získají přístup do online prostředí, ve kterém jsou k dispozici studijní materiály i příklady aktivit použitelných ve výuce.

Podrobný obsah vzdělávací akce:

 • exkurze po kreativním hubu Kumst a digitální dílně FabLab
 • workshopy
  • Síla inspirace (jak opravdu efektivně využít besedy s inspirativními osobnostmi si vyzkoušíme na vlastní kůži rovnou při dvou besedách s podnikavci z kreativních oborů)
  • Hudební a výtvarná digitální kreativita (jak s pomocí digitálních nástrojů rozvíjet kreativitu, přetvářet zvuky i světlo kolem nás a pomoci dětem pochopit zákonitosti fyziky)
  • Canva ve vzdělávání (jak využít grafický program Canva na maximum pro rozvoj kreativity s žáky i pro usnadnění si přípravy a zatraktivnění výuky)
  • Divergentní myšlení na tisíc způsobů (stanoviště a konkrétní aktivity na rozvoj divergentního myšlení – příběh, brainstorming, dokreslovačky)
  • Žonglování (jak se dá podpořit koordinace oko ruka a využít žonglování pro budování bezpečného prostředí)
  • Práce s nápadem v Orgpadu (jak využívat myšlenkové a asociativní mapy pro práci s nápady od fáze generování až k realizaci)
  • Lego spike (jak využít stavebnice Lego spike pro rozvoj kreativity, podnikavosti, odbourat strach z chyby a podpořit u dětí schopnost samostatně odhalit a řešit problémy)  
  • Tvoř a předělávej (proč považujeme přešívání plyšáků za nejvýtěžnější aktivitu pro rozvoj podnikavosti a kreativity, jaké konkrétní kompetence lze díky nim rozvíjet a jak připravovat inkluzivní a gradovatelné aktivity) 
  • Konstrukční týmové aktivity (jak lze jednoduché konstrukční aktivity vytěžit na maximum, odhalit role a dynamiku v kolektivu)
  • 3D prototypy (jak se od skicáku dostat k 3D objektu, jaký materiál a pomůcky potřebujeme k prototypování a proč se nám někdy nedaří)
 • přednášky
  • Úvod do podnikavosti
  • Brainstorming (proč s dětmi klasický brainstorming nepoužíváme a jaké další způsoby kolektivního generování nápadů můžeme využít)
  • Plán rozvoje kreativity (jak a hlavně proč si vytvořit osobní plán rozvoje kreativity a podnikavosti u svých žáků)
A pokud by vám to bylo málo, tak po druhém dni nabízíme i večerní seanci Mindfulness, lekci žonglování nebo rozšiřující LEGO workshop.
Účastníci získají na školní rok 2023/24 přístup do online prostředí, které nabízí desítky pracovních listů, drobných aktivit, her, kvízů a metodiky pro realizaci projektové výuky.

Termín: 28. – 30.8.2023 (3 x 8 hodin výuky)

Kapacita: 20 účastníků

Cílová skupina: pedagogové SVČ a obou stupňů ZŠ

Místo: Kreativní Hub Kumst, Údolní 19, Brno

Cena: 3 900 Kč

Cena zahrnuje vzdělávací program, výukové materiály, osvědčení, pojištění, teplý oběd, pitný režim. Úhrada proběhne až po akci.

Ubytování zajistíme na vyžádání (přibližná cena za dvě noci do 1500 Kč ve dvoulůžkovém pokoji).

Zaujala vás letní škola?

Vyplňte přihlášku a my se vám ozveme s podrobnými informacemi. 

Lektorský tým

IMG_7495

Veronika Šancová

Zakladatelka, metodička, mentorka a lektorka kreativity, podnikavosti a digitálních kompetencí. V juniorských startupech pracuje s dětmi na 1. stupni ZŠ a vyvíjí s nimi konkrétní produkty. Na Pedagogické fakultě v Masarykově univerzitě Brně absolvovala bakalářský program Sociální pedagogika a na Fakultě humanitních studií na Karlově univerzitě magisterský obor Občanský sektor. Je nositelkou evropské certifikace EntreCompEdu Teacher Pioneer a v rámci projektu IKAP v JMK II působila jako metodička studií pro koordinátory podnikavosti na základních a středních školách a ve střediscích volného času. 

234-10_dopoledne-s-prototypky-26-3

Zuzana Večeřová

Zuzka absolvovala pedagogické minimum pro pracovníky SVČ. Působí jako lektorka v oblastech grafika (Canva, Photoshop), volná tvorba (malba, kresba, práce s betonem, rukodělné kreativní techniky), rozvoj divergentního myšlení, podnikavosti, síla inspirace, robotika (Ozoboti). Lektorka má dlouholeté zkušenosti z keramických dílen zakončené absolutoriem, výtvarné kurzy zaměřené na malbu a kresbu a kurz arteterapie při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zuzana je současně koordinátorkou a metodičkou programu Prototýpci rostou ve škole.

IMG_1091

Tomáš Hájek

Tom absolvoval bakalářský obor Žurnalistika a mediální studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako lektor robotiky a kreativních digitálních kompetencí. Specializuje se na rozvoj programy s tématy fake news a mediální gramotnosti, robotika, logické, informatické i divergentní myšlení. Pracuje s nízkoprahovými metodami, ale také s využitím moderních pomůcek, jako jsou Ozoboti nebo školní výukové sady LEGO Education Spike (Prime, Essential) a LEGO BricQ se zaměřením na koncept STEAM learning. Tomáš je certifikovaným lektorem Lego Certified Teacher Trainer. 

Pavla-Šarmanová-ppo46f9mmvtax6gupcvwfmcow5jm3akvxpqdw341i8 (2)

Pavla Šarmanová

Pavla absolvovala magisterský obor na Fakultě výtvarných umění v Brně a pedagogické minimum pro pracovníky SVČ. Působí jako lektorka polytechniky, podnikavosti a kreativity. Svou vlastní kreativitu uplatňuje ve volném umění i reklamním průmyslu. Umění považuje za techniku vlastního poznání i sebevyjádření. Studuje artefiletiku, která se zaměřuje na prožitek při výtvarném projevu.

109708585_3297106977181447_956228747475760956_o-p3jd64m0lia4kokw3vwcg6i4w7tmrbmd86337i2krk (2)

Barbora Jeřábková

Barča absolvovala magisterský obor učitelství francouzského jazyka , výtvarné výchovy a učitelství vizuální tvorby na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako lektorka kreativity, podnikavosti a digitálních kompetencí. V oblasti kreativity se věnuje různým oblastem od výtvarného umění po digitální technologie. Jako pedagog působila na státních i alternativních základních školách a realizuje pravidelné i jednorázové volnočasové aktivity. Působí jako garant digitálních technologií na NPI ČR a v Nadačním fondu Eduzměna na Kutnohorsku. Specializuje se na platformu OrgPad, kde popisuje metody práce s myšlenkami. Provozuje YouTube (kanál Baruš Mima) a Facebookovou stránku Poznávej svět s kreativními technologiemi. Více se můžete dozvědět na mém webu barus.cz

ivona_sedlakova-oxu9s6og47gkcsqcrj84gdi0wnrk44c0up8f299eow (1)

Ivona Sedláková

Ivka je pozitivní bytost s přirozeným vztahem k dětem. Studuje speciální pedagogiku, pracuje jako vychovatelka na základní škole a po letech práce na rozmanitých podnikavých i vzdělávacích projektech se našla v mindfulness (všímavosti). Právě linku seberozvoje, schopnosti relaxace a všímavosti k sobě i k okolí Ivka u Prototýpků rozvíjí. Svět mindfulness šíří do světa skrze FB stránku ŽIVOt.

Jsme připraveni zodpovědět všechny vaše dotazy. Stačí napsat či zavolat. 

 • Mgr. Jana Pavlů, ZŠ Miroslav

  Aktivity Prototýpků uplatňujeme téměř ve všech vyučovacích hodinách, jak při prezenční, tak i distanční formě výuky. Příkladem jsou naše visionboardy, které jsme s žáky třetího ročníku zaměřili na témata, která žáky trápila, o nichž si potřebovali s někým promluvit a dát tak vědět světu, že by se měl problém vyřešit. Velmi rádi se vracíme i k navrhovaným projektům, pracovním listům, výzvám a metodikám v Google Učebně, odkud čerpáme motivaci a inspiraci. Jsou zpracovány jednoduše a slouží celému pedagogickému sboru.
 • Mgr. Martina Henzelová, ZŠ Tišnov Smíškova

  Jsme zapojení do programu Prototýpci rostou ve škole. Z něj pak nejvíc oceňuji bohatou nabídku drobných aktivity, které děti baví. Tyto drobné aktivity děti velmi bavily. Postupně jsem je na radu lektorek dokázala více propojit s výukou, aktuálním děním ve třídě a během tří měsíců byl vidět obrovský posun v znovunastartování tvořivosti dětí.

Řekli o nás

Scroll to top