Máte podnikavost ve svém slovníku?

S Asociací podnikavé Česko (APČ)  jsme odstartovali další etapu dlouhodobé práce (až dřiny:-)) – osvětovou kampaň, jejímž úkolem je začlenit slovo „podnikavost“ do slovníku široké veřejnosti.

Jsme zakládajícími členy APČ a můžeme se tak zblízka podílet na zabydlování podnikavosti v české společnosti.  A jsme moc rádi, že stejně jako my, i další významné subjekty, vnímají podnikavost jako klíčovou kompetenci budoucnosti, kde jedinou jistotou je neustálá změna.

Podívejte se na krátké video z tiskové konference, která se konala v dubnu v pražském Didaktikonu. Dozvíte se z něj, jaký je smysl vzniku a podstata činnosti Asociace, proč dává smysl České spořitelně finančně podpořit její činnost a hlavně, proč vidíme smysl ve sdílení dobré praxe všech členských organizací.

Taková dobrá praxe jsou hlavně příběhy – konkrétních dětí nebo mladých lidí, kteří díky programům zapojených organizací dokáží realizovat svoje nápady nebo dokonce podnikání.

Asociace podnikavé Česko vznikla v září 2022 s cílem zefektivnit a usnadnit přípravu České republiky a jejího vzdělávacího systému na budoucnost, v níž jedinou jistotou je změna. Společně s dalšími zapojenými organizacemi a školami jsme si stanovili jasný cíl. Aby se každé dítě v Česku s podnikavostí setkalo už během základní školní docházky a mělo příležitost lépe reagovat na výzvy, které je v dalším životě čekají. 

My se o to snažíme přímou prací s dětmi ve školách i ve volnočasových aktivitách a také skrze pedagogy na prezenčních akcí nebo třeba prostřednictvím programu Prototýpci rostou ve škole.

Asociace mapuje systém vzdělávání zaměřeného na rozvoj podnikavosti v České republice a propojuje mezi sebou jeho aktéry s cílem usnadnit jejich spolupráci a zabránit neefektivnímu plýtvání lidskými a finančními zdroji. Prvním počinem je tato mapa, která bude dále doplňována, ale už nyní jsou v ní desítky subjektů.

https://www.podnikavecesko.cz/mapa  

A co to ta podnikavost vlastně je?

Podnikavost je klíčová schopnost pro život v rychle se měnících podmínkách. Je to schopnost všímat si problémů kolem sebe a vnímat je jako příležitosti, následně v sobě a nebo ve svém okolí najít sílu a zdroje pro jejich řešení a nakonec také „jít do akce“, tedy takové řešení zrealizovat a přinést ho ostatním.

Podnikavost (Entrepreneurship) je jedna z osmi klíčových dovedností pro celoživotní vzdělávání tak, jak je v roce 2018 definovala Evropská komise. Samotnou podnikavost popisuje rámec EntreComp jako soubor dovedností, mezi které patří např. kritické myšlení, schopnost pracovat v týmu, nalézat příležitosti a řídit změny v neustále se měnícím světě. Podnikavost je již několik let součástí českých rámcových vzdělávacích programů. Jejímu rozvoji se věnuje řada organizací a vzdělávacích institucí po celém světě.  

Víme, že prosazování podnikavosti nejen do našich škol, ale i do našich slovníků nebude jenom tak. Z výzkumu mezi rodiči jasně vyplývá, že 62% z nich se s tímto pojmem nikdy nesetkalo!

Současně ale z výzkumu vypadlo něco, pro nás, mnohem zajímavějšího a nadějnějšího:

  • 75% rodičů se shoduje, že jejich děti nebudou mít stejné podmínky a příležitosti v profesním a rodinném životě
  • 86% věří, že právě rozvoj podnikavost dětem v budoucím životě pomůže
  • 78% by si přálo, aby se podnikavost u jejich dětí rozvíjela více
  • a jen 25% je spokojených s tím, jak je podnikavost u jejich dětí rozvíjena ve škole nyní

To je pro nás velkou výzvou a zároveň závazkem, na kterém chceme pracovat společně s Asociací a také s komunitou osvícených pedagogů, kteří si důležitost zavádění podnikavých témat a kreativity do výuky uvědomují.

Pokud vás mravenčí práce Asociace podnikavé Česko zajímá a chcete se o ní dozvědět víc, mrkněte na www.podnikavecesko.cz.

Previous Post

Děti jsou přirozeně multipotenciální

Next Post

Prototýpci rostou v malých školách

Scroll to top