Jak přivést inspiraci k dětem ve škole

Za většinou našich životních voleb stojí inspirativní osobnost a její příběh. Inspirace je naprosto zásadní pro rozvoj podnikavosti a kreativity, protože se nám její projevy spojí s lidmi z masa a kostí a mnohé z dětí, které samy sebe označují jako nekreativní napadne, že by přece jen stálo za to svoji podnikavost uchopit, být odvážnější, něco nového se naučit a poskládat si život podle svého.

Inspirace je všude kolem nás, ale naše schopnost ji vytěžit se liší. Zatímco jednomu dítěti stačí letmý kontakt, video nebo převyprávěný příběh, jiným víc sedí intenzivní osobní setkání, na kterém je možnost se doptávat, vyzvídat a navnímat. 

Jak zařídit, aby kolem nás inspirace jen neprošla, ale abychom z ní vytěžili maximum? Jednoduše – stačí trochu potrénovat naši všímavost k příběhům a zkušenostem, které k nám promlouvají skrze konkrétní lidi, firmy, místa nebo věci kolem nás.

Nám se osvědčilo nabízet dětem inspiraci kdykoliv to jen trochu jde:

 • vyhledáváme místa, kde se takoví lidé vyskytují ve větší míře nebo kde vidíme výsledky jejich práce nebo tvoření – mohou to být galerie, coworky, kreativní huby, zajímavé veřejné prostory, ale také exkurze do firem, měst
 • všímáme si naprosto konkrétních výsledků práce – výrobků, vynálezů nebo vychytávek, u kterých ale jdeme přes samotnou konstrukci nebo design až k příběhům tvůrců 
 • obklopujeme se knížkami, videi nebo časopisy, kde jsou srozumitelně a zajímavě popsané příběhy inspirativních osobností a jejich práce
 • a především se osobně potkáváme s inspirativními lidmi – mluvíme s nimi na besedách a koukáme jim pod ruce 

Děti nejlépe reagují na osobní kontakt s inspirátory, kdy mají možnost s nimi přímo interagovat a nejlépe je zažít v jejich přirozeném prostředí, při jejich práci nebo tvůrčím procesu. Interakce s inspirátory jsou v zásadě dvojího typu – řízené a náhodné. Spoléhat na ty náhodné můžeme, ale větší jistotu zásahu budeme mít těmi řízenými a je jedno, jestli je děti zažijí v rodině nebo ve škole. Mají podobu různých návštěv, exkurzí nebo besed a dnes není nijak těžké se k nim dopracovat. 

My se z takových setkání snažíme vytěžit maximum a trénujeme si všímavost k různým aspektům příběhu. Osvědčily se nám otázky, na které děti hledají odpovědi a tím si ujasní, jaké vlastnosti a zkušenosti vlastně takový inspirátor má. Vytvořili jsme si baterii 50 takových otázek ve třech oblastech:

 • jak pracuje s příležitostmi a nápady
 • jaké jsou jeho/ její vlastnosti
 • jde se do akce!

My sice používáme pracovní listy a docela propracované skupinové i individuální aktivity, ale mnohdy stačí vytvořit si trochu času (před nebo po kontaktu) a dětem nabídnout těchto pár konkrétních otázek na příběh inspirátora:

 • jaké znalosti, dovednosti a zkušenosti jsou pro něj zásadní?
 • co nebo kdo ho nejvíc ovlivnil?
 • musel udělat nějaké těžké rozhodnutí?
 • je odvážný?
 • je něco, co se mu nepovedlo? jak ho taková zkušenost ovlivnila?
 • je trpělivý? 
 • dokáže se soustředit a vydržet u něčeho delší dobu?
 • baví ho, co dělá?
 • vidí ve svém životě smysl?
 • dokáže opustit věci, které smysl nedávají?
 • má nějaké dlouhodobé cíle?
 • je zodpovědný?
 • spolupracuje s někým?
 • dokáže někoho nadchnout?
 • daří se mu rozvrhnout si čas?
 • je spokojený?

Většina otázek nesměřuje k výsledkům práce inspirátora, které děti zajímají zpravidla nejvíc. Některé skupiny se ptají hned ze začátku na docela zajímavé věci, ale mnoho dětí brousí po povrchu – kolik kdo vydělává, co studoval, kde pracuje nebo kolik stojí výrobky… My ale chceme znát všechny ty věci okolo a zaměřujeme se na vývoj osoby, na její klíčová rozhodnutí, na to, jak umí zpracovat chybu a vyrovnat se s překážkami. Chceme slyšet, že se také něco nedařilo nebo nedaří, že je potřeba umět plánovat, že vytrvalost a spolehlivost jsou fakt důležité, že je potřeba někdy riskovat, překonat náročná obdobími, balancovat osobní a pracovní život a hlavně se usmívat, když jdeme do práce i z ní…

Na závěr pár tipů, jak lze dětem inspiraci zprostředkovat:

 • Projekt Den pro školu https://www.denproskolu.cz/, který do škol přivádí profesionály z praxe. Na seznamu jsou třeba právnička, zakladatel firmy, fotograf, etnolog, novinářka, vývojář… Nabídku osobností najdete velmi přehledně na stránkách projektu, kde si jako škola vyberete a následně oslovíte profíka, který se vám hodí do výuky. Vybrat si můžete formát setkání – tandemová výuka, prezenční přednáška, workshop, online setkání nebo exkurze – vše je na vaší domluvě. Obrovským plusem je fakt, že jde o dobrovolnický projekt a svůj čas nabízí profesionálové zdarma.
 • Podcastový seriál Co z tebe bude, který připravuje učitel z brněnské ZŠ Labyrinth Miroslav Mráz. S různými osobnostmi vede rozhovory, které velmi dobře představují různá povolání. Nejde jen o vhled do profese, ale o přiblížení cesty, která k povolání vedla včetně nesnází a obtížných rozhodnutí. 
 • Seriál z dílny Jihomoravského inovačního centra s názvem JICFluencer. V krátkých a svěžích rozhovorech se představují mladí podnikavci, kteří se snaží prorazit se svými startupy. Jejich nápady jsou neotřelé a jejich cesta inspirativní. 
 • Místa jako jsou otevřené dílny, Impact Hub, Kumst, JIC, FabLab, kde se přirozeně koncentrují zajímavé osobnosti a není těžké s nimi navázat přirozený kontakt a kouknout jim pod ruce.
 • Veřejné akce typu Makerfaire – přehlídka moderních kutilů, kteří tvoří amatérsky i profesionálně a z nichž obvykle sálá nadšení a jsou ochotní nejen ukázat, co dělají, ale naprosto přirozeně se podělí i o svůj osobní příběh.
 • Skvělé dokumenty z cyklus Velký větší největší, které představují významné vynálezy velmi zajímavým způsobem přes historický vývoj dílčích vynálezů a inovací. Takové sledování dokumentu doplněné o dohledávání informací o významných vynálezcích a následná diskuze je pro žáky skutečně formující. 

Inspirující mohou být i selhání a chyby. Doporučujeme například cyklus FuckUp Nights https://www.fuckupnights.cz/ (resp. na tomto Youtube kanálu). Jde o sérii pravidelných setkání, během kterých známé osobnosti mluví nikoli o svých úspěších, ale naopak o věcech, které se jim nepovedly. A mnohdy jsou to selhání opravdu velká. Právě sdílení, jak se s chybou vypořádat a že neúspěchy jsou přirozenou součástí života, je velmi silným motorem pro řadu dětí.

Na závěr jedno drobné připomenutí – největší inspirací ve škole jste vy sami. Sdílejte se svými žáky své nápady, vlastní zdroje inspirace a učení, způsoby práce i vyrovnávání se s nejistotou a chybami

Jeden z našich osvědčených programů pro školy se jmenuje Síla inspirace. Na každou z takových akcí si zveme kreativního profíka, který dětem představí nejen svoji profesi, ale také to, jak plynou jeho dny, co vystudoval, co ho baví a nebaví. Děti mají samozřejmě možnost se na cokoliv zeptat.

Následuje návazný program ve skupinkách, kdy si naplno uvědomujeme kompetence podnikavých lidí a vztahujeme jen k sobě samému. 

Previous Post

Žonglování (nejen) s dětmi

Next Post

Problémy superkreativních dětí

Scroll to top