Digitální kompetence

Prototýpci se orientují v nabídce technologií, používají je kreativně a smysluplně, chovají se bezpečně, nemají svět technologií spojený jen s hraním her, a přesto je baví.

Pracujeme především s dětmi ve věku 8 – 12 let, které se na reálných projektech učí:

 • hledat a kriticky zhodnotit potřebné informace
 • vyznat se v digitálních nástrojích
 • rozumět tomu, jak přístroje fungují
 • psát a publikovat smysluplné texty
 • fotit a natáčet videa  
 • upravovat fotografie a obrázky
 • počítat kalkulace v tabulkách
 • sbírat data a číst v grafech
 • základy programování

…a třeba vytvořit a spravovat eshop

Naše vzdělávací akce lze zahrnout do žádosti grantového programu  O2 Chytrá škola. Uzávěrka žádostí je vždy v průběhu dubna a Nadace O2 přispívá školám až 100 000 Kč na výuku digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti. Pro účely grantové žádosti vám dodáme texty pro její snazší kompletaci.

U vzdělávacích akcí i konzultací je třeba ujasnit si konkrétní potřeby a témata. Před podáním grantové žádosti nás prosím kontaktujte a ujistěte se, že najdeme nejen společnou řeč, ale i termín.

Jednotlivé formáty lze kombinovat a doplnit o témata, která vás ve škole pálí. Pro představu uvádíme ucelené a osvědčené formáty:

Smysluplné zavádění technologií do výuky

Workshop (4 hodiny á 45 min)
V místě školy i distančně

Obsah vzdělávací aktivity:

 • propojení fyzického a digitálního tvoření
 • specifika práce s dětmi v mladším školním věku
 • využití sady GSuite a grafického programu Canva
 • aktivitizace výuky a využití nástrojů na získávání zpětné vazby – Mentimeter, Plickers
 • tipy na konkrétní aplikace a aktivity pro smysluplné využívání digitálních technologií
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ
počet účastníků: 5-20

Canva pro vzdělávání

Webinář (2 hodiny á 45 min)
Distančně

Obsah vzdělávací aktivity:

 • základní orientace v programu
 • vytvoření návrhu, práce s obrázky
 • úprava videí, prezentace a tutorialy
 • pedagogická inspirace
 • specifika programu Canva for Education
 • vytváření týmů a tříd
 • využití mobilní aplikace
pro koho: učitelé, rodiče, žáci
počet účastníků: 5-20

Vaše dítě jako tvůrce v digitálním světě

Webinář (2 hodiny á 60 min)
Distančně

Témata:

 • jak využívat technologie smysluplně a tvořivě i doma 
 • jak dětem ukazovat svoji práci
 • jakou podporu děti potřebují
 • co zvládnou v kterém věku
 • jak s nimi o technologiích mluvit
 • doporučení na konkrétní tvořivé aplikace s ukázkami 
 • tipy na domácí projekty s využitím technologií
pro koho: rodiče dětí 1. stupně ZŠ (případně 2. stupně)
počet účastníků: 15-40

Interaktivní tabule Jamboard a Mural

Webinář (2 hodiny á 45 min)
Distančně

obsah vzdělávací aktivity:

 • základní zvládnutí všech operací v Jamboardu
 • praktické zvládnutí interaktivní tabule Mural
 • možnosti programu Mural for Education
 • praktické ukázky, tipy a doporučení
 • příprava pozadí, grafických prvků a typové úlohy
pro koho: učitelé
počet účastníků: 5-20

Využití fotek ve výuce

Webinář (2 hodiny á 45 min)
Distančně

obsah vzdělávací aktivity:

 • jak udělat co nejlepší fotku mobilním telefonem
 • ukládání a třídění fotek v Google fotkách
 • úpravy fotek v mobilní verzi Canvy
 • tipy pro využití fotek do výuky
 • grafika v Canvě pro FB, Instagram
 • základní úpravy v PS Express
pro koho: učitelé
počet účastníků: 5-20

PROTOTÝPCI - kreativní digitální nástroje do výuky

Workshop (8 hodiny á 45 min)
V místě školy i distančně
Číslo akreditace: MSMT- 32024/2020-4-815​

obsah vzdělávací akce:

 • principy smysluplného využívání digitálních technologií
 • konkrétními digitální nástroje – Canva, Mentimeter, Loom, Jamboard, Mural
 • využití digitálních technologií v obsahových předmětech
 • a k přípravě projektového vyučování
 • praktické ukázky
 • koncepce podpory kreativních digitálních kompetencí dětí
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ​
počet účastníků: 8-20

Smysluplné zavádění technologií do výuky

Konzultace (3 hodiny á 60 min)
V místě školy i distančně

Možná témata konzultace:

 • koncepce digitálního vzdělávání na úrovni školy či třídy
 • propojování fyzického a digitálního tvoření – příprava projektové výuky
 • doporučené aplikace a aktivity pro smysluplné využívání digitálních technologií
 • práce a komunikace s rodiči
 • optimální využití sady GSuite 
 • možnosti grafického programu Canva
 • aktivitizace výuky a využití nástrojů na získávání zpětné vazby – Mentimeter, Plickers
 • využití Ozobotů ve výuce
 • individuální požadavky
pro koho: pedagogové ZŠ, SVČ
počet účastníků: 1-3 (využití různými osobami dle potřeby)

Loom a Mentimeter na maximum

Webinář (2 hodiny á 45 min)
Distančně

Obsah vzdělávací aktivity:

 • tvorba videotutorialů s pomocí aplikace Loom
 • možnosti následné úpravy pro publikování na Youtube, Google Classroom
 • využití interaktivních prezentací a kvízů v aplikaci Mentimeter
 • náhradní řešení pomocí karet Plickers
 • pedagogické využití nástrojů v systému obrácené třídy
pro koho: učitelé, rodiče, žáci
počet účastníků: 5-20

Myšlenkové mapy Orgpad na maximum

Webinář (2 hodiny á 45 min)
Distančně

Obsah vzdělávací aktivity:

 • v čem nám mohou pomoci myšlenkové mapy
 • jak je využít na maximum a třeba i netradičně
 • základní i pokročilé operace v nástroji Orgpad
 • tipy na aktivity s dětmi
 • konkrétní příklad pro vytváření učebních map
 • využití Orgpad pro projektovou výuku
pro koho: učitelé
počet účastníků: 5-20
Scroll to top