Digitální kompetence

V současné době je možné zahrnout naše vzdělávací akce do žádosti grantového programu  O2 Chytrá škola. Uzávěrka žádostí je 23.4.2020 a Nadace O2 přispívá školám až 100 000 Kč na výuku digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti. Pro účely grantové žádosti vám dodáme texty pro její snazší kompletaci.

U vzdělávacích akcí i konzultací je třeba ujasnit si konkrétní potřeby a témata. Před podáním grantové žádosti nás prosím kontaktujte a ujistěte se, že najdeme nejen společnou řeč, ale i termín.

Jednotlivé formáty lze kombinovat a doplnit o témata, která vás ve škole pálí. Pro představu uvádíme ucelené a osvědčené formáty:

Smysluplné zavádění technologií do výuky – workshop

Workshop (4 hodiny á 60 min)
V místě školy

Obsah vzdělávací aktivity:

 • propojení fyzického a digitálního tvoření
 • specifika práce s dětmi v mladším školním věku
 • využití sady GSuite a grafického programu Canva
 • aktivitizace výuky a využití nástrojů na získávání zpětné vazby – Mentimeter, Plickers
 • tipy na konkrétní aplikace a aktivity pro smysluplné využívání digitálních technologií
pro koho: učitelé 1. stupně ZŠ
počet účastníků: 5-20

Pomoc – moje dítě je zase na mobilu

Beseda (3 hodiny á 60 min)
V místě školy

Témata:

 • jak využívat technologie smysluplně a tvořivě i doma 
 • jak dětem ukazovat svoji práci
 • jakou podporu děti potřebují
 • co zvládnou v kterém věku
 • jak s nimi o technologiích mluvit
 • doporučení na konkrétní tvořivé aplikace s ukázkami 
 • tipy na domácí projekty s využitím technologií
pro koho: rodiče dětí 1. stupně ZŠ (případně 2. stupně)
počet účastníků: 15-40

Smysluplné zavádění technologií do výuky – konzultace

Konzultace (3 hodiny á 60 min)
V místě školy nebo přes Hangouts Meet

Možná témata konzultace:

 • koncepce digitálního vzdělávání na úrovni školy či třídy
 • propojování fyzického a digitálního tvoření – příprava projektové výuky
 • doporučené aplikace a aktivity pro smysluplné využívání digitálních technologií
 • práce a komunikace s rodiči
 • optimální využití sady GSuite 
 • možnosti grafického programu Canva
 • aktivitizace výuky a využití nástrojů na získávání zpětné vazby – Mentimeter, Plickers
 • využití Ozobotů ve výuce
 • individuální požadavky
pro koho: učitelé 1. stupně ZŠ
počet účastníků: 1-3 (využití různými osobami dle potřeby)
Scroll to top